اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2000-03-31

عنوان : يك الگوريتم پيشنهادي براي واسنجي دوربين در يك ربات متحرك بينا ( یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا )

نویسندگان: مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا

کلمات کلیدی

یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102412,
author = {خادمی درح, مرتضی},
title = {يك الگوريتم پيشنهادي براي واسنجي دوربين در يك ربات متحرك بينا},
booktitle = {اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران},
year = {2000},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T يك الگوريتم پيشنهادي براي واسنجي دوربين در يك ربات متحرك بينا
%A خادمی درح, مرتضی
%J اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
%D 2000

[Download]