بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31

عنوان : ( تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل )

نویسندگان: یاسر دامچی , جواد ساده , احمد شریعتی , هادی علی آبادی , حسن زارع زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با رشد و توسعه شهرها و افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به انرژی الکتریکی رو به افزایش است . عبور خطوط انتقال هوایی از داخل شهرها سبب به هم خوردن زیبائی شهرها، مشکلات فنی و خطرات جانی می شود، بنابراین برخی از شرکتهای برق منطقهای برای تحویل انرژی الکتریکی در سطوح ولتاژ انتقال، فوق توزیع و توزیع استفاده از خطوط زیرزمینی را بر خطوط انتقال هوایی ترجیح می - دهند. از آنجا که عبور جریان بیش از حد مجاز از کابل سبب کاهش عمر مفید آن میشود، محاسبه دقیق جریان مجاز کابل از اهمیت ویژهای برخوردار است . بنابراین در این مطالعه جریان مجاز عبوری از کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل محاسبه شده است. این محاسبات با توجه به تغییر عمق تونل از سطح زمین و ابعاد آن، تأثیر جنس هادی و لایه های عایقی کابل و تعداد مدار نصب شده در تونل انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که جریان مجاز کابل به میزان قابل توجهی به شرایط فوق بستگی دارد که باید در انتخاب کابل مناسب برای نصب در تونل لحاظ شود

کلمات کلیدی

, خطوط کابلی, جریان مجاز, نصب کابل در تونل, دمای هوای تونل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024133,
author = {دامچی, یاسر and ساده, جواد and شریعتی, احمد and هادی علی آبادی and حسن زارع زاده},
title = {تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خطوط کابلی، جریان مجاز، نصب کابل در تونل، دمای هوای تونل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل
%A دامچی, یاسر
%A ساده, جواد
%A شریعتی, احمد
%A هادی علی آبادی
%A حسن زارع زاده
%J بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2011

[Download]