پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2011-10-25

عنوان : ( بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3 )

نویسندگان: حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور افزایش قابلیت ترشوندگی ذرات Al2O3 در مذاب آلیاز آلومینیوم، ابتدا سطح میکرو و نانو ذرات Al2O3 بوسیله روش الکترولس دو مرحله ای با لایه Cu پوشش داده می شوند. متعاقبا این پودرها به داخل مذاب آلیاژ آلومینیوم A356 تزریق می شوند و نمونه های کامپوزیتی شامل درصدهای وزنی مختلف ذرات Al2O3 (میکرو و نانو ذرات، پوشش داده شده و پوشش داده نشده) بوسیله روش ریخته گری گردابی تولید می شوند. آنالیز ذرات پوشش داده شده و نمونه های ریختگی با استفاده از میکروسکوپهای OM، SEM و TEM انجام گرفته است. نتایح نشان می دهد که وقتی ذرات پوشش داده شده با مس استفاده می شوند به طور قابل توجهی ترشوندگی ذرات Al2O3 در مذاب بهبود می یابد، به دلیل تشکیل اینترمتالیک CuAl2 در فصل مشترک زمینه/ تقویت کننده پیوند فصل مشترک قوی تری ایجاد می شود، جدایش ذرات محدودتر شده و توزیع یکنواختی از ذرات Al2O3 در زمینه مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3, فعال سازی سطح, پوشش دهی الکترولس, ترشوندگی و توزیع, فصل مشترک, خواص مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024136,
author = {بیگی نصرآبادی, حسین and سجادی, سیدعبدالکریم and زبرجد, سیدمجتبی},
title = {بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3},
booktitle = {پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3، فعال سازی سطح، پوشش دهی الکترولس، ترشوندگی و توزیع، فصل مشترک، خواص مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3
%A بیگی نصرآبادی, حسین
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2011

[Download]