پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

Title : ( نگرشی بر اهمیت حیوانات ترانس ژنیک )

Authors: elias tabatabaei zadeh , Mohammad Reza Bassami ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

نگرشی بر اهمیت حیوانات ترانس ژنیک

Keywords

ترانس ژنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024140,
author = {Tabatabaei Zadeh, Elias and Bassami, Mohammad Reza},
title = {نگرشی بر اهمیت حیوانات ترانس ژنیک},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {ترانس ژنیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی بر اهمیت حیوانات ترانس ژنیک
%A Tabatabaei Zadeh, Elias
%A Bassami, Mohammad Reza
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]