همایش ملی فضای مجازی و سیاست , 2011-11-03

عنوان : ( دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فن‌ّ‌آوری‌های نوین ارتباطی، سبب‌ساز شکل‌گیری فضای مجازی در عرصه سیاست شده‌اند. تکنولوژی‌های دیجیتال، شهروندان را خودآگاه‌تر و قدرت‌مندتر از دوران پیشین نموده‌اند؛ زیرا، ازیک‌سو، دولت‌ها دیگر نمی‌توانند اقتدار قاهرانه پیشین را اعمال کنند؛ ازدیگرسو، به‌تدریج برخی از مفاهیم مانند سرکوب، پنهان‌کاری، قانون‌گریزی، مرزهای ملّی، و سانسور، بی‌معنی شده‌اند. اینترنت به‌عنوان شاخصِ زیست‌سپهر مجازی، دارای پتانسیل دموکراتیک است؛ زیرا، در ورای کنترل‌‌های قاهرانه حکومت‌ها، سبب‌ساز پیدایش فضایی می‌شود که رایزنی‌های دموکراتیک را آسان می‌سازد. امّا، فن‌ّآوری‌های دیجیتال، تأثیر دوسویه‌ای نیز، دارند؛ یکی آن‌که، منجر به پیدایش مقوله دولت الکترونیک شده‌اند، دودیگر، به پدیدارشدن مفهوم دموکراسی الکترونیک، مدد فراوان رسانده‌اند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد هم دولت‌ها قادر شده‌اند کارویژه‌های دیرینه خود را با سهولت و کارآمدی بیشتری انجام دهند؛ و هم، شهروندان توانسته‌اند قدرت‌مندتر و آگاهانه‌تر در عرصه عمومی حاضر باشند. برخی بر این‌ باورند که دیجیتالیزم و تکنولوژی‌های نوین ارتباطات، سبب‌ساز پیدایش تضاد میان دو مقوله دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک شده است؛ زیرا، در مورد نخست، رابطه بالا به پایین را تقویت نموده است، و در مورد دوم، ارتباط پایین به بالا را. نگارنده درصدد است با بررسی مقایسه‌ای کارویژه‌های حکومت‌ها و کارکردهای دموکراسی، نشان دهد که پیوند دوسویه ابزار و محتوا (دولت و دموکراسی به‌منزله مفهوم، و الکترونیک‌شدنِ کردارها به‌مثابه ابزار)، منجر به پیدایش کدام حالت‌های تقویت‌کننده/ تضعیف‌کننده در ارتباط متقابل میان دولت و دموکراسی شده است.

کلمات کلیدی

, کارویژه‌های دولت, دسته‌بندی حکومت‌ها, دولت الکترونیک, کارویژه‌های دموکراسی, مدل‌های دموکراسی, دموکراسی الکترونیک, تأثیر و تأثر متقابل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024161,
author = {خلیلی, محسن},
title = {دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک},
booktitle = {همایش ملی فضای مجازی و سیاست},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کارویژه‌های دولت، دسته‌بندی حکومت‌ها، دولت الکترونیک، کارویژه‌های دموکراسی، مدل‌های دموکراسی، دموکراسی الکترونیک، تأثیر و تأثر متقابل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک
%A خلیلی, محسن
%J همایش ملی فضای مجازی و سیاست
%D 2011

[Download]