همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی )

نویسندگان: زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , مهدی زارعی محمدآباد , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت......

کلمات کلیدی

, انار , تنوع ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024210,
author = {نعمتی, زهرا and تهرانی فر, علی and زارعی محمدآباد, مهدی and میرشمسی کاخکی, امین and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انار - تنوع ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی
%A نعمتی, زهرا
%A تهرانی فر, علی
%A زارعی محمدآباد, مهدی
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A نعمتی, سیدحسین
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]