پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی پیام نور , 2011-11-09

عنوان : ( نفوذ آب شور خزر به آبخوانهای آبرفتی ساحلی از بهشهر تا گلوگاه-استان مازندران )

نویسندگان: معصومه طاهری , محمدحسین محمودی قرائی , احمد دادستان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی نفوذ آبشور دریای خزر به آبخوانهای آبرفتی ساحلی در محدودهی شهرستانهای بهشهر و گلوگاه از نتایج دادههای فیزیکوشیمیایی مربوط به نمونهبرداری آب زیرزمینی از چاهها در دوفصل تر و خشک سال آبی 87 1386 که توسط شرکت سهامی آب منطقهای استان مازندران برداشت شده است، استفاده شد. روشهای مختلفی برای تشخیص نفوذ آبشور در مناطق ساحلی وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روشهای هیدروژئوشیمیایی مانند رسم نمودارهای پایپر، و همچنین (Cl) و یون کلر (EC) دوروف و ترکیبی و رسم نقشه های هم ارزش هدایت الکتریکی روش رول، نفوذ آبشور به آبخوانهای ساحلی در منطقه اثبات گردید.

کلمات کلیدی

, نفوذ آبشور, هیدروژئوشیمی, آبخوانهای ساحلی, بهشهر, گلوگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024229,
author = {طاهری, معصومه and محمودی قرائی, محمدحسین and احمد دادستان},
title = {نفوذ آب شور خزر به آبخوانهای آبرفتی ساحلی از بهشهر تا گلوگاه-استان مازندران},
booktitle = {پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی پیام نور},
year = {2011},
location = {ابهر, ايران},
keywords = {نفوذ آبشور، هیدروژئوشیمی، آبخوانهای ساحلی، بهشهر، گلوگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نفوذ آب شور خزر به آبخوانهای آبرفتی ساحلی از بهشهر تا گلوگاه-استان مازندران
%A طاهری, معصومه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A احمد دادستان
%J پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی پیام نور
%D 2011

[Download]