نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( شبیه سازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتم PSO )

نویسندگان: محمدعظیم ارمین , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار برق، به دلیل ویژگی های خود نمی تواند به شکل یک بازار رقابت کامل در نظر گرفته شود. به دلیل تعداد کم بازیگران و همگن بودن کالای تولیدی در این بازار بیشتر می توان، آن را یک بازار رقابت چند جانبه نامید. این مسئله با بروز بحران هایی در بازار های برق در جهان نمود بیشتری یافت. در این بازار قدرت بازار بازیگران قیمت بازار را از مقدار رقابتی افزایش خواهد داد. از طرفی امکان تبانی بین واحدهای بازار نیز وجود دارد که موجب خواهد شد تا قیمت ها در بازار بالاتر رود. بالا رفتن قیمت در تبانی متاثر از وابستگی بار به قیمت در بازار است. در این مقاله، نخست ویژگی های بازار برق در ارتباط با تبانی به همراه برخی موارد دیده شده از تبانی در بازارهای برق دنیا، تشریح شده است و سپس، یک جهت مدل سازی رفتار واحدها در فرآیند قیمت دهی به بازار، ارائه می گردد. بر مبنای این روش PSO الگوریتم ابتکاری بر مبنای بهینه سازی شبیه سازی در دو حالت رقابتی و حالتی که تبانی صورت می گیرد، انجام شده است. تغییرات قیمت در این حالت در اثر قدرت بازار و تبانی واحدهای بازار به همراه سایر نتایج در پایان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, بازار برق, تبانی, قدرت بازار, شبیه سازی بازار, روش بهینه سازی ,PSO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024251,
author = {ارمین, محمدعظیم and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {شبیه سازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتم PSO},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازار برق، تبانی، قدرت بازار، شبیه سازی بازار، روش بهینه سازی ;PSO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتم PSO
%A ارمین, محمدعظیم
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]