هیجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران , 2011-11-03

Title : ( study of complexation of kryptofix 5 with Tl+ cationin some binary mixed non - aqueous solvents )

Authors: Gholam hossein Ronaghi , RAZIEH BAHMANI ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

the complexation reaction between Tl+ cation whit macrocyclic ligand, 1,13 - bis (8-quinolyl)- 1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (kryptofix5) was studied in acetonitrile

Keywords

, kryptofix5 , Tl+ ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024277,
author = {Ronaghi, Gholam Hossein and BAHMANI, RAZIEH},
title = {study of complexation of kryptofix 5 with Tl+ cationin some binary mixed non - aqueous solvents},
booktitle = {هیجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران},
year = {2011},
location = {سیستان و بلوچستان, IRAN},
keywords = {kryptofix5 - Tl+ -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T study of complexation of kryptofix 5 with Tl+ cationin some binary mixed non - aqueous solvents
%A Ronaghi, Gholam Hossein
%A BAHMANI, RAZIEH
%J هیجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران
%D 2011

[Download]