زیتون, دوره (211), شماره (127), سال (2010-10) , صفحات (1-5)

عنوان : ( استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل پایدار عوارض پس از برداشت محصولات کشاورزی )

نویسندگان: محمد تقی عبادی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل پایدار عوارض پس از برداشت محصولات کشاورزی

کلمات کلیدی

استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل پایدار عوارض پس از برداشت محصولات کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024284,
author = {عبادی, محمد تقی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل پایدار عوارض پس از برداشت محصولات کشاورزی},
journal = {زیتون},
year = {2010},
volume = {211},
number = {127},
month = {October},
issn = {1024-2260},
pages = {1--5},
numpages = {4},
keywords = {استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل پایدار عوارض پس از برداشت محصولات کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل پایدار عوارض پس از برداشت محصولات کشاورزی
%A عبادی, محمد تقی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J زیتون
%@ 1024-2260
%D 2010

[Download]