دومین همایش ملی بادام , 2011-10-09

عنوان : ( تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران )

نویسندگان: مسعود حسین زاده , آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل ساختار بازار یک کالا یکی از بهترین روش ها برای بررسی وضعیت موجود و شناسایی مشکلات بازار، به ویژه در بخش بازاریابی است. هدف از این مطالعه، تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالش های فراروی توسعه صادرات این محصول در بازارهای هدف است. به این منظور در تحلیل توصیفی مطالعه، با استفاده از رهیافت ساختار-رفتار-عملکرد، جایگاه ایران در تولید و عرضه بادام به بازارهای جهانی، در میان سایر کشورهای تولید و صادرکننده این محصول مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مزیت نسبی تولید این محصول بررسی شد. نتایج نشان داد که بادام از جمله محصولاتی است که ایران در تولید آن دارای مزیت نسبی است و رتبه بالایی از تولید و صادرات این محصول را در جهان به خود اختصاص داده است. اما به دلیل عدم توجه به سلیقه و خواست بازارهای هدف و وجود مشکلات بازاریابی، در بازارهای جهانی، مزیت رقابتی ندارد. پیشنهاد می شود ضمن آشنا ساختن صادرکنندگان با بازاریابی این محصول مطابق با تقاضای جهانی، با اتخاذ سیاست های مناسب تجاری، زمینه حفظ و گسترش صادرات بادام فراهم شود.

کلمات کلیدی

, تحلیل ساختار بازار, توسعه صادرات, چالش, بادام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024288,
author = {حسین زاده, مسعود and دوراندیش, آرش and افسانه نیکوکار},
title = {تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران},
booktitle = {دومین همایش ملی بادام},
year = {2011},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {تحلیل ساختار بازار، توسعه صادرات، چالش، بادام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران
%A حسین زاده, مسعود
%A دوراندیش, آرش
%A افسانه نیکوکار
%J دومین همایش ملی بادام
%D 2011

[Download]