دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-03

عنوان : ( مقایسه عملکرد سه رقم تربچه(Raphanus sativus) در بستر کشت خاکی و هواکشت(Aeroponic) )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , سیده مهدیه خرازی , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از تکنیک های جدید در زمینه کشاورزی نوین، .............

کلمات کلیدی

, هواکشت, تربچه, تراکم کاشت, میزان جذب نور, طول ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024296,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and خرازی, سیده مهدیه and خراسانی, رضا},
title = {مقایسه عملکرد سه رقم تربچه(Raphanus sativus) در بستر کشت خاکی و هواکشت(Aeroponic)},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هواکشت، تربچه، تراکم کاشت، میزان جذب نور، طول ریشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد سه رقم تربچه(Raphanus sativus) در بستر کشت خاکی و هواکشت(Aeroponic)
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A خرازی, سیده مهدیه
%A خراسانی, رضا
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور
%D 2011

[Download]