نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوری های خودرو، توسعه پایدار , 2011-10-23

عنوان : ( مقایسه عملکردی سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید سری، پیش موازی و پس موازی )

نویسندگان: علی مهرکیش , مسعود طهانی , حمید غضنفر , سّمیه نوروزی غضبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستمهای هیبرید - الکتریک با توجه به طرز قرار گرفتن اجزای مختلف سیستم انتقال قدرت و نقش هر یک در تامین توان حرکتی خودرو به سه دسته استاندارد هیبرید سری ، هیبرید موازی و هیبرید سری - موازی تقسیم می شوند، که هر یک از آنها نیز انواع مختلفی از چیدمان را در بر می گیرد. البته دسته های مختلف دیگری نیز در قالب های ترکیبی وجود دارند. بررسی انواع این سیستم ها و مقایسه عملکرد و نحوه ی اثر هر کدام از جمله مهمترین موضوعاتی است که می تواند در گزینش مناسب هر سیستم در روند دورگه کردن یک خودروی هدف تاثیرگذار باشد. از همین رو و با توجه به اهمیت پارامتر عملکرد در انتخاب بهترین سیستم انتقال قدرت در این مقاله تلاش می گردد، تا مقایسه ای بین عملکرد سه سیستم سری، پیش موازی و پس موازی صورت گیرد. در انتها نیز این موارد به صورت مقایسه ی عملکردی در چند نمودار بررسی می گردند.

کلمات کلیدی

, هیبرید - الکتریک, سیستم انتقال قدرت, سری, پیش موازی, پس موازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024330,
author = {مهرکیش, علی and طهانی, مسعود and غضنفر, حمید and نوروزی غضبی, سّمیه},
title = {مقایسه عملکردی سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید سری، پیش موازی و پس موازی},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوری های خودرو، توسعه پایدار},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {هیبرید - الکتریک، سیستم انتقال قدرت، سری، پیش موازی، پس موازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکردی سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید سری، پیش موازی و پس موازی
%A مهرکیش, علی
%A طهانی, مسعود
%A غضنفر, حمید
%A نوروزی غضبی, سّمیه
%J نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوری های خودرو، توسعه پایدار
%D 2011

[Download]