دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم )

نویسندگان: علی نصیریان , محمود فغفور مغربی , محمدجلال ارشدی شریف آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افت هیدرولیکی در شبکه های توزیع یکی از اجزای موثر در تحلیل شبکه های توزیع است. معمولا در تحلیل شبکه ها از معادلات هیزن – ویلیامز و دارسی – وایسباخ بعنوان معادلات مقاومتی جریان استفاده می کنند. در این مقاله با اندازه گیری مستقیم افت هیدرولیکی، مقادیر ضریب زبری لوله با روشهای مختلف و میزان انطباق با هر یک از روشها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان دادند که ضریب افت لوله ها در محدوده ای است که بیشتر به عدد رینولدز وابسته است و پیشنهاد شد برای محاسبه ضریب زبری لوله های پلیمری در معادله دارسی از معادله بلازیوس استفاده شود.

کلمات کلیدی

, ضریب زبری لوله های پلیمری, معادله بلازیوس, دیاگرام مودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024337,
author = {نصیریان, علی and فغفور مغربی, محمود and ارشدی شریف آباد, محمدجلال},
title = {بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم},
booktitle = {دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ضریب زبری لوله های پلیمری، معادله بلازیوس، دیاگرام مودی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم
%A نصیریان, علی
%A فغفور مغربی, محمود
%A ارشدی شریف آباد, محمدجلال
%J دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2011

[Download]