عنوان : پيش بيني چسبندگي پپبتيدها به مولكول HLA-A *0201 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ( پيش بيني چسبندگي پپبتيدها به مولكول HLA-A *0201 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي )

نویسندگان: مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102434,
author = {خادمی درح, مرتضی},
title = {پيش بيني چسبندگي پپبتيدها به مولكول HLA-A *0201 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي},
booktitle = {},
year = {},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پيش بيني چسبندگي پپبتيدها به مولكول HLA-A *0201 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
%A خادمی درح, مرتضی
%J
%D

[Download]