همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی )

نویسندگان: شادی بصیری , فخری شهیدی , رضا فرهوش , رسول کدخدایی , سید علی مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انار با نام علمی Punica granatum از خانواده پونیکاسه بومی مناطق نیمه گرمسیری ایران می باشد. هسته انار حاوی ترکیب روغنی با ارزش تغذیه ای بالا بوده که غنی از ترکیبات مختلف است و کاربردهای زیادی در صنایع خوراکی، دارویی و بهداشتی دارد. در این تحقیق پاره ای از خواص فیزیکوشیمیایی روغن هسته انار مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر روغن و رطوبت هسته هابه ترتیب 33/17 و 75/3 درصد بودند. اندیس پراکسید روغن 79/0 میلی اکی والان گرم اکسیژن بر کیلو گرم روغن، اندیس اسیدی 56/0 میلی گرم پناس بر گرم روغن، ویسکوزیته 57/155 سانتی پوآز، اندیس رفرکتیو 5088/1 تا 5095/1 و اندیس رنگ (قرمزی/زردی) 71/6 بود. اسیدهای پونیسیک، لینولئیک واولئیک، اسیدهای چرب غالب در روغن بودند. ساختار تری گلیسریدی موجود در روغن نیز تعیین گردید. مقادیر کلی ترکیبات فنلی روغن هسته انار تعیین شد. خواص حرارتی روغن هسته انار به روش DSC ارزیابی گردید. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود روغن هسته انار که حاوی مقادیر بالای پلی فنلها و توکولهاست می تواند به عنوان منبع خوبی از آنتی اکسیدانهای طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, انار, روغن هسته انار, خواص فیزیکو شیمیایی, ترکیبات فنلی, ترکیبات توکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024353,
author = {بصیری, شادی and شهیدی, فخری and فرهوش, رضا and رسول کدخدایی and مرتضوی, سید علی},
title = {شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انار، روغن هسته انار، خواص فیزیکو شیمیایی، ترکیبات فنلی، ترکیبات توکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی
%A بصیری, شادی
%A شهیدی, فخری
%A فرهوش, رضا
%A رسول کدخدایی
%A مرتضوی, سید علی
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]