همایش قرآن،حقوق،سیاست و روابط بین الملل , 2011-03-16

عنوان : ( اصل تساوی مرد و زن از دیدگاه حقوق خصوصی )

نویسندگان: محمد عابدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آیات قرآن در زمینه حقوق مالی و غیر مالی زن نشان میدهد که اسلام تساوی مرد و زن را از حیث حقوق انسانی،اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته است و تفاوت در پاره ای احکام به جهت وجود تفاوتهای جسمی و روحی اعتبار این اصل را خدشه دار نمی کند لیکن نظرات برخی حقوقدانان و حکیمان اسلامی ،که متاثر از عرف جوامع و فرهنگ مرد سالاری بوده است،با مفاهیم قرآنی سازگار نیست.بررسی اصل تساوی و مصادیق آن در امور مالی و غیر مالی ،از دیدگاه حقوق خصوصی،موضوع این مقاله است.

کلمات کلیدی

, قرآن, حقوق خصوصی, حقوق خانواده, حقوق مالی, حقوق زنان, حقوق غیر مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024386,
author = {عابدی, محمد},
title = {اصل تساوی مرد و زن از دیدگاه حقوق خصوصی},
booktitle = {همایش قرآن،حقوق،سیاست و روابط بین الملل},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قرآن-حقوق خصوصی-حقوق خانواده-حقوق مالی-حقوق زنان-حقوق غیر مالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصل تساوی مرد و زن از دیدگاه حقوق خصوصی
%A عابدی, محمد
%J همایش قرآن،حقوق،سیاست و روابط بین الملل
%D 2011

[Download]