اولین همایش ملی مهاجرت-نظم و امنیت , 2011-03-03

عنوان : ( آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه )

نویسندگان: محمد عابدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهاجرت اتباع خارجی و ازدواج آنان با زنان ایرانی ،که غالبا به شکل غیر قانونی انجام شده،پیامدهای حقوقی و اجتماعی داشته است.تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زنان ایرانی و فرزندان ناشی از ازدواج مختلط و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و امنیتی آن و پیشنهادهای اصلاحی موضوع مقاله حاضر است.

کلمات کلیدی

, مهاجرت, ازدواج, زنان ایرانی, اتباع خارجی, امنیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024388,
author = {عابدی, محمد},
title = {آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه},
booktitle = {اولین همایش ملی مهاجرت-نظم و امنیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهاجرت-ازدواج-زنان ایرانی-اتباع خارجی-امنیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه
%A عابدی, محمد
%J اولین همایش ملی مهاجرت-نظم و امنیت
%D 2011

[Download]