دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین , 2011-11-22

عنوان : ( ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در محیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) )

نویسندگان: سیدمحمدامیر هاشمی , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر با رشد روزافزون آگاهی جهانی نسبت به موضوع توسعه پایدار و نیز سخت گیرانه تر شدن قوانین دولتها مبنی بر حفاظت از محیط زیست، تولید سبز و سازگار با محیط زیست برای هر تولید کننده به یک مسئله مهم تبدیل شده است. بنابراین یک رویکرد برای ارزیابی تامین کنندگان سبز لازم است تا مناسب بودن تامین کنندگان برای همکاری با شرکت را مشخص نماید. ارزیابی و انتخاب تامین کننده یک فرایند کلیدی و بسیار مهم در زنجیره تامین محسوب می شود بنابراین برای درنظر گرفتن توسعه پایدار در زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده سبز بسیار با اهمیت است. این مقاله سعی بر آن دارد تا با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) ، کلیه معیارهای کمی و کیفی انتخاب تامین کننده هم در محیط سنتی و هم در محیط توسعه پایدار را مورد توجه قرار دهد و با در نظر گرفتن روابط و اثراتی که میان معیارهای انتخاب وجود دارد، تامین کنندگان مختلف را ارزیابی و انتخاب نماید.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, انتخاب تامین کننده , فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024410,
author = {هاشمی, سیدمحمدامیر and دهقانیان, فرزاد},
title = {ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در محیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، انتخاب تامین کننده ، فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در محیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)
%A هاشمی, سیدمحمدامیر
%A دهقانیان, فرزاد
%J دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
%D 2011

[Download]