نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2011 , 2011-05-17

عنوان : ( روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN )

نویسندگان: حسین قانعی یخدان , مرتضی خادمی درح ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ارتباطات بیسیم از اتلاف بسته های ویدیو نمیتوان اجتناب نمود. بنابراین طراحی روشهای اختفای خطای کارامد به منظور جبران کاهش کیفیت بصری ناشی از اطلاعات از دست رفته ضروری میباشد.

کلمات کلیدی

, اختفای خطا, تخمین بردار حرکت, جبران سازی حرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024450,
author = {حسین قانعی یخدان and خادمی درح, مرتضی},
title = {روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2011},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اختفای خطا، تخمین بردار حرکت، جبران سازی حرکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN
%A حسین قانعی یخدان
%A خادمی درح, مرتضی
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2011
%D 2011

[Download]