ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی , 2011-10-31

عنوان : ( ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , مرجان امینی , طاهره نبی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعتماد مشتری به عنوان عامل اصلی موفقیت تجارت الکترونیک در نظر گرفته شده است. پیشرفت سریع تجارت الکترونیک در اواخر دهه 90، منجر به توسعه تحقیقات در زمینه ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیک شده است. این در حالی است که محققان ایجاد اعتماد را ، به خصوص در روابط بین مشتریان و فروشندگان اینترنتی حائز اهمیت می دانند، تا آنجا که بسیاری از صاحب نظران کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می دانند. این مقاله درصدد ارائه یک چارچوب نظری برای فرایند ایجاد اعتماد الکترونیک در مشتری و نقش آن در توسعه تجارت الکترونیک است. بدین منظور ابتدا مفاهیم اعتماد الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد، سپس ساز و کارهای مختلفی که برای ایجاد اعتماد الکترونیک در مشتری مورد استفاده قرار می گیرد و منجر به ایجاد اعتماد سازمانی و فردی می شود، بیان می گردد و در مرحله آخر تأثیر اعتماد الکترونیک بر توسعه تجارت الکترونیک ارائه می گردد. بر این اساس، یک مدل مفهومی به منظور فرایند ایجاد اعتماد الکترونیک در مشتریان و نقش آن در توسعه تجارت الکترونیک ارائه می گردد. مدل ارائه شده می تواند بینش جدیدی را برای محققان به منظور توسعه استراتژی های ایجاد اعتماد الکترونیک در مشتریان، فراهم آورد و مبنایی جهت بررسی بیشتر در مطالعات آتی باشد.

کلمات کلیدی

, توسعه تجارت الکترونیک, سازو کار های اعتماد, اینترنت, انواع اعتماد, اعتماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024452,
author = {رحیم نیا , فریبرز and امینی, مرجان and نبی زاده, طاهره},
title = {ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک},
booktitle = {ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه تجارت الکترونیک، سازو کار های اعتماد، اینترنت، انواع اعتماد، اعتماد الکترونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک
%A رحیم نیا , فریبرز
%A امینی, مرجان
%A نبی زاده, طاهره
%J ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
%D 2011

[Download]