علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان, دوره (8), شماره (21), سال (2002-10) , صفحات (52-74)

عنوان : ( فلسفه غیبت حضرت مهدی (عج) )

نویسندگان: اکبر احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فلسفه غیبت با استفاده از اسناد دینی و میراث برجای مانده از پیامبر

کلمات کلیدی

غیبت حضرت مهدی(عج)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024459,
author = {احمدپور , اکبر},
title = {فلسفه غیبت حضرت مهدی (عج)},
journal = {علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان},
year = {2002},
volume = {8},
number = {21},
month = {October},
issn = {1032-3365},
pages = {52--74},
numpages = {22},
keywords = {غیبت حضرت مهدی(عج)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فلسفه غیبت حضرت مهدی (عج)
%A احمدپور , اکبر
%J علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان
%@ 1032-3365
%D 2002

[Download]