کنفرانس مهندسی برق , 2007-03-22

عنوان : يك معيار توقف جديد براي حذف تكرارهاي اضافي كدبردار توربو ( یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو )

نویسندگان: , مرتضی خادمی درح , حسین خوش بین قماش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو

کلمات کلیدی

یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102446,
author = { and خادمی درح, مرتضی and خوش بین قماش, حسین},
title = {يك معيار توقف جديد براي حذف تكرارهاي اضافي كدبردار توربو},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T يك معيار توقف جديد براي حذف تكرارهاي اضافي كدبردار توربو
%A
%A خادمی درح, مرتضی
%A خوش بین قماش, حسین
%J کنفرانس مهندسی برق
%D 2007

[Download]