همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه سادات همراز , محمد قربانی , بهاره سادات همراز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سعی بر آنست تا با بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته، نقش عوامل تولید و علل الخصوص استفاده از مبارزه بیولوژیک برای مبارزه با کرم گلوگاه انار، بر ریسک و میانگین تولید انارکاران استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گیرد . اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 95 پرسشنامه از باغداران انار حاصل شده است . نتایج این بررسی نشان داد که مصرف بیشتر نهاده های نهاده های کود پتاسه، نیروی کار، ماشین آلات، سطح زیرکشت و کود دامی میزان ریسک تولیدی را کاهش می دهد . از میان این متغیرها تنها تاثیر متغیرهای کود دامی، سطح زیرکشت، میزان استفاده از ماشین آلات و آب مصرفی معنی دار میباشد.

کلمات کلیدی

, ریسک, انار, خراسان رضوی, تابع تولید کاب-داگلاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024469,
author = {همراز, سمانه سادات and قربانی, محمد and همراز, بهاره سادات},
title = {بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {ریسک، انار، خراسان رضوی، تابع تولید کاب-داگلاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی
%A همراز, سمانه سادات
%A قربانی, محمد
%A همراز, بهاره سادات
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]