همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد قربانی , سمانه سادات همراز , بهاره سادات همراز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی مهمترین عوامل موثر بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوی با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی و الگوی توبیت پرداخته شده و اهمیت نسبی هر یک از این عوامل مورد بحث قرار گرفته است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مصاحبه و تکمیل 95 پرسشنامه در شهرستانهای استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مانند سطح زیرکشت، سن بهره بردار و ... بر ایجاد شکاف بیشتر در تفاوت بین خسارت بین این دو روش موثرند. بر این اساس تشویق سیاستهای مبتنی بر انجام مبارزه بیولوژیک، ایجاد دوره های ترویجی برای آگاهی بیشتر کشاورزان به منظور اجرای آگاهانهتر مبارزه بیولوژیک پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, مبارزه بیولوژیک, کرم گلوگاه انار, مبارزه شیمیایی, تحلیل تمایزی, الگوی توبیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024470,
author = {قربانی, محمد and همراز, سمانه سادات and همراز, بهاره سادات},
title = {بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {مبارزه بیولوژیک، کرم گلوگاه انار، مبارزه شیمیایی، تحلیل تمایزی، الگوی توبیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی
%A قربانی, محمد
%A همراز, سمانه سادات
%A همراز, بهاره سادات
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]