دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی , 2011-06-01

عنوان : ( مقایسه فراوانی اسیب های مسابقه ای اندام های مختلف کاراته کاران نخبه سبک های کنترلی و غیر کنترلی و تعیین علل احتمال آنها )

نویسندگان: امین بهبودی , مهرداد فتحی , علی اکبر هاشمی جواهری , محسن برغمدی , زهره بهبودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور مقایسه فراوانی آسیب های حین مسابقه ی اندام های مختلف کاراته کاران نخبه سبک های کنترلی و غیر کنترلی و تعیین علل احتمالی آن ها انجام شد

کلمات کلیدی

, آسیب های ورزشی, کاراته کنترلی, کاراته غیر کنترلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024508,
author = {امین بهبودی and فتحی, مهرداد and هاشمی جواهری, علی اکبر and محسن برغمدی and زهره بهبودی},
title = {مقایسه فراوانی اسیب های مسابقه ای اندام های مختلف کاراته کاران نخبه سبک های کنترلی و غیر کنترلی و تعیین علل احتمال آنها},
booktitle = {دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسیب های ورزشی، کاراته کنترلی، کاراته غیر کنترلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه فراوانی اسیب های مسابقه ای اندام های مختلف کاراته کاران نخبه سبک های کنترلی و غیر کنترلی و تعیین علل احتمال آنها
%A امین بهبودی
%A فتحی, مهرداد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A محسن برغمدی
%A زهره بهبودی
%J دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
%D 2011

[Download]