دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08

عنوان : ( ارائه روشی نوین در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی )

نویسندگان: سید عبدالناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل شبکه ها یکی از مسائل مهم در علم هیدرولیک است بخصوص اگر یک شبکه وسیع، همانند شبکه آبرسانی شهری مورد نظر باشد. در اکثر این مسایل تعداد بسیار زیادی از معادلات خطی و غیر خطی بصورت همزمان حل می شوند تا دبی در لوله ها و فشار در گره ها بدست آیند. در این مقاله به معرفی روشی نو برای مدلسازی معادلات موجود در شبکه ها پرداخته می شود که در مقایسه با سایر روش های موجود در شبکه های وسیع، سرعت همگرایی بیشتری دارد. در روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم چند شبکه ای تعداد تکرارهای لازم جهت همگرایی روش تئوری خطی که با دو گام مستقیما به جواب LU کاهش پیدا می کند. همچنین در این روش برای حل دستگاه معادلات خطی از روش تجزیه بالا و پائین مثلثی منتهی می شود، استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که این روش دارای سرعت همگرایی بسیار بالا و دقت کافی برای تحلیل شبکه های آبرسانی می باشد و در شبکه های بسیار بزرگ نسبت به نرم افزار های موجود بهتر عمل می کند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: شبکه آبرسانی, تحلیل هیدرولیکی, الگوریتم چند شبکه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024520,
author = {موسویان, سید عبدالناصر and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {ارائه روشی نوین در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی},
booktitle = {دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: شبکه آبرسانی، تحلیل هیدرولیکی، الگوریتم چند شبکه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی نوین در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی
%A موسویان, سید عبدالناصر
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2011

[Download]