دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08

عنوان : ( راهکار جدید محاسبه شار در روش حجم محدود برای حل معادلات آبهای کم عمق )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعدی آبهای کم عمق ،PPML روش ،PPM روش ،Roe-TVD کلمات کلیدی: بازسازی متغیرها، روش روشهای حجم محدود گودونفی بر اساس سه مرحله بازسازی، تکامل و متوسطگیری بنا شدهاند. در این روشها، دقت نتایج به چگونگی بازسازی متغیرهای وابسته درون سلول محاسباتی بستگی دارد. در این مقاله ضمن بررسی اصول روشهای گودونفی، روش جدیدی برای بازسازی متغیرهای وابسته درون سلول محاسباتی ارائه میشود. در این روش از تابع چند جمله ای درجه سوم استفاده میشود. راهکار پیشنهادی برای حل معادلات یک مقایسه PPML و PPM ،Roe-TVD بعدی و همگن آبهای کم عمق بکار میرود و نتایج آن با دادههای تحلیلی و نتایج روشهای حجم محدود میشود. تجربیات عددی نشان میدهد که روش پیشنهادی بخوبی میتواند پیشانی امواج تیز را شبیه سازی کند و در مقایسه با سه روش دیگر شاخص خطای کمتری را نتیجه میدهد

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: روشهای گودونفی, بازسازی مرتبه سوم, معادلات یک بعدی آبهای کم عمق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024523,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {راهکار جدید محاسبه شار در روش حجم محدود برای حل معادلات آبهای کم عمق},
booktitle = {دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: روشهای گودونفی، بازسازی مرتبه سوم، معادلات یک بعدی آبهای کم عمق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکار جدید محاسبه شار در روش حجم محدود برای حل معادلات آبهای کم عمق
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2011

[Download]