دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم )

نویسندگان: رضا موسی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , علی مختاریان , نوید وحدتی مشهدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منضور بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی...........

کلمات کلیدی

, ارقام انگور, خصوصیات میوه و بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024532,
author = {موسی زاده, رضا and تهرانی فر, علی and شور, محمود and علی مختاریان and وحدتی مشهدیان, نوید},
title = {بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارقام انگور، خصوصیات میوه و بذر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم
%A موسی زاده, رضا
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%A علی مختاریان
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%J دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
%D 2011

[Download]