کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( گروه های عملکردی گیاهی و صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک )

نویسندگان: فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود.

کلمات کلیدی

مرتع گروه های عملکردی صفات گیاهی آتش سوزی جوزک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024555,
author = {رفیعی, فهیمه and فرزام, محمد and اجتهادی, حمید and شریعتمداری, حانیه},
title = {گروه های عملکردی گیاهی و صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مرتع گروه های عملکردی صفات گیاهی آتش سوزی جوزک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گروه های عملکردی گیاهی و صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک
%A رفیعی, فهیمه
%A فرزام, محمد
%A اجتهادی, حمید
%A شریعتمداری, حانیه
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]