کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( بررسی اثر متقابل بررسی اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر تنوع گونه ای گیاهی: مطالعه موردی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان و جوزک در استان خراسان )

نویسندگان: حانیه شریعتمداری , حمید اجتهادی , محمد فرزام , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود.

کلمات کلیدی

, تنوع گونه ای , آتش سوزی, مرتع خشک و نیمه خشک, بزنگان, جوزک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024556,
author = {شریعتمداری, حانیه and اجتهادی, حمید and فرزام, محمد and واعظی, جمیل and رفیعی, فهیمه},
title = {بررسی اثر متقابل بررسی اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر تنوع گونه ای گیاهی: مطالعه موردی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان و جوزک در استان خراسان},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنوع گونه ای ، آتش سوزی، مرتع خشک و نیمه خشک، بزنگان، جوزک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر متقابل بررسی اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر تنوع گونه ای گیاهی: مطالعه موردی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان و جوزک در استان خراسان
%A شریعتمداری, حانیه
%A اجتهادی, حمید
%A فرزام, محمد
%A واعظی, جمیل
%A رفیعی, فهیمه
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]