کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( تنوع گیاهی یک مرتع نیمه خشک در زمان های مختلف پس از آتش سوزی )

نویسندگان: فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , حانیه شریعتمداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود.

کلمات کلیدی

مرتع تنوع گونه ای آتش سوزی توالی خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024557,
author = {رفیعی, فهیمه and اجتهادی, حمید and فرزام, محمد and شریعتمداری, حانیه},
title = {تنوع گیاهی یک مرتع نیمه خشک در زمان های مختلف پس از آتش سوزی},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مرتع تنوع گونه ای آتش سوزی توالی خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع گیاهی یک مرتع نیمه خشک در زمان های مختلف پس از آتش سوزی
%A رفیعی, فهیمه
%A اجتهادی, حمید
%A فرزام, محمد
%A شریعتمداری, حانیه
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]