نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , 2011-10-26

عنوان : ( مقایسه صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در اقلیم های خشک و نیمه خشک )

نویسندگان: حانیه شریعتمداری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود.

کلمات کلیدی

, مرتع خشک, نیمه خشک, آتش سوزی بزنگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024560,
author = {شریعتمداری, حانیه and فرزام, محمد and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل and رفیعی, فهیمه},
title = {مقایسه صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در اقلیم های خشک و نیمه خشک},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {مرتع خشک، نیمه خشک، آتش سوزی بزنگان جوزک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در اقلیم های خشک و نیمه خشک
%A شریعتمداری, حانیه
%A فرزام, محمد
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%A رفیعی, فهیمه
%J نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی
%D 2011

[Download]