هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2011-02-23

عنوان : ( تحلیل رابطه انرژی دورانی هسته های سنگین )

نویسندگان: عفت بختیاری , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طبیعت هسته های بسیار زیادی وجود دارند که به طور دائمی تغییر شکل یافته هستند. چنین هسته هایی دوران می کنند و طیف دورانی تشکیل می دهند. مطالعه گسترده بر روی طیف دورانی هسته های زوج- زوج نشان می دهد که با استفاده از رابطه انرژی هایی حداکثر قابل پیش بینی بوده و حتی با وارد کردن ارتعاشات ، نمی توان انرژی دورانی هسته را به خوبی محاسبه کرد. به طوری که رابطه بدست آمده با فرض ارتعاشات ، تنها قابل کاربرد برای هسته هایی با بوده و همچنین انرژی هایی حداقل تا را می تواند نتیجه دهد.

کلمات کلیدی

, هسته های تغییرشکل یافته, طیف دورانی, ارتعاشات , پارامتر تغییرشکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024621,
author = {بختیاری, عفت and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {تحلیل رابطه انرژی دورانی هسته های سنگین},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {هسته های تغییرشکل یافته، طیف دورانی، ارتعاشات ، پارامتر تغییرشکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل رابطه انرژی دورانی هسته های سنگین
%A بختیاری, عفت
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2011

[Download]