هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2011-02-23

عنوان : ( دزسنجی بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در زنجیره اورانیوم-238 )

نویسندگان: شیلا بناری بهنمیری , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی , رضا ایزدی نجف آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش عمده پرتوگیری بشر از محیط زندگی ناشی از تابش ذرات گسیل شده از محصولات واپاشی رادون-222 از جمله آلفا، بتا و گاما می باشد که به همراه تنفس وارد ریه های انسان می شوند. علی رغم ای که تابش بتا وگامای گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در مقایسه با تابش آلفای گسیل شده آسیب کمتری به سلول های بافت می رسانند؛ ولی قابلیت نفوذ بالاتری نسبت به آلفا دارند و می توانند از ریه خارج شده و دز قابل ملاحظه ایی را در اعضای حساس بدن ذخیره کنند. در این تحقیق محاسبات دزیمتری اعضای بدن برای تابش بتا و بررسی دز ناشی از الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از واپاشی رادون-222 و محصولات آن با استفاده از روش محاسباتی و شبیه سازی فانتوم تصحیح شده انسان بالغ ORNL به روش مونت کارلو انجام شده است.

کلمات کلیدی

, دختران رادون-222, فانتوم ORNL, دزیمتری بتا, زنجیره واپاشی رادون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024622,
author = {بناری بهنمیری, شیلا and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله and ایزدی نجف آبادی, رضا},
title = {دزسنجی بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در زنجیره اورانیوم-238},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {دختران رادون-222، فانتوم ORNL، دزیمتری بتا، زنجیره واپاشی رادون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دزسنجی بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در زنجیره اورانیوم-238
%A بناری بهنمیری, شیلا
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%J هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2011

[Download]