هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2011-02-23

عنوان : ( بررسی نقش اجزای مختلف چیدمان IVNAA بر روی طیف گاما و مقایسه اثر حفاظ‌های سرب و بیسموت )

نویسندگان: یاسمن رضائی مقدم , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش‌های مؤثر برای تعیین عناصر بدن موجودات زنده، فعالسازی نوترونی به‌وسیله گاماهای آنی(IVNAA) است. در این روش تحلیل‌ها بر روی طیف گامای رسیده به آشکارساز صورت می‌گیرد. ازاین‌رو بهینه‌سازی طیف و نزدیک کردن آن به طیف ایده‌آل از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با بررسی اثر اجزای مختلف بر روی طیف گاما سعی گردید تا چیدمان به‌نحوی بهینه‌سازی گردد که کمترین تأثیر را بر روی طیف گاما داشته باشد. بررسی‌ها نشان داد که حفاظ‌های سربی بالاترین پیش‌زمینه و بیشترین تغییر را در طیف گاما ایجاد می‌کنند. استفاده از بیسموت به‌جای سرب به عنوان حفاظ آشکارسازها در برابر گاماهای اضافی حاصل از اجزا و گاماهای چشمه باعث ایجاد تغییرات کمتری در طیف گاما خواهد شد.

کلمات کلیدی

, فعالسازی نوترونی, چیدمان IVNAA, طیف گاما, سرب, بیسموت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024626,
author = {رضائی مقدم, یاسمن and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {بررسی نقش اجزای مختلف چیدمان IVNAA بر روی طیف گاما و مقایسه اثر حفاظ‌های سرب و بیسموت},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فعالسازی نوترونی، چیدمان IVNAA، طیف گاما، سرب، بیسموت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش اجزای مختلف چیدمان IVNAA بر روی طیف گاما و مقایسه اثر حفاظ‌های سرب و بیسموت
%A رضائی مقدم, یاسمن
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2011

[Download]