کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( نکاتی جدید در مورد شته Cinara pini از ایران و بررسی خصوصیات شکل شناسی و زیست شناسی آن )

نویسندگان: امیرحسین ناظمی , غلامحسین مروج , جواد کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی بررسی های انجام شده در فروردین 1389 روی آفات کاج Pinus mugo Turra در شهرستان مشهد، یک کلونی شته از روی نهال های جوان در جمعیت فراوان مشاهده گردید که توسط دکتر Olivera Petrovic-Obradovic از دانشگاه بلگراد از کشور صربستان به نام Cinara pini Linnaeus, 1758 Cinara pini شناسایی گردید این شته متعلق به زیر خانواده ی Cinarinae و خانواده Lachnidae است. اندازه بدن شته به طور متوسط 0.06± 2.69 میلیمتر می رسد. پایه بند آخر شاخکها کمتر از 4 عدد مو دارد. بند آخر خرطوم بلندتر از قطر پایه کورنیکول و برابر یا اندکی بلندتر از طول بند دوم پنجه پای عقبی است. نتایج بررسی زیست شناسی آفت در شرایط دمای2 ±25 و رطوبت نسبی 5±45 نشان داد که دارای سه سن پورگی بوده که 10.56±0.06 ساعت طول کشید و دوره پیش از بلوغ آن 1.13±49.6 ساعت طول کشید. در شرایط ذکر شده دوره تولیدمثلی این شته 0.12± 11.42 روز طول کشید که در این مدت به طور میانگین 0.45±37.17 عدد پوره با ازای هر ماده ثبت گردید. در مجموع طول یک نسل شته 0.06±25.46 روز طول کشید.

کلمات کلیدی

, حشرات – جوربالان – کاج , گیاهخوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024629,
author = {ناظمی, امیرحسین and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد},
title = {نکاتی جدید در مورد شته Cinara pini از ایران و بررسی خصوصیات شکل شناسی و زیست شناسی آن},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حشرات – جوربالان – کاج - گیاهخوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نکاتی جدید در مورد شته Cinara pini از ایران و بررسی خصوصیات شکل شناسی و زیست شناسی آن
%A ناظمی, امیرحسین
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]