همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور , 2011-11-14

عنوان : ( خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران )

نویسندگان: یعقوب نصیری , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , ئارام بایت گل , بیژن یوسفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران

کلمات کلیدی

خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024635,
author = {نصیری, یعقوب and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and بایت گل, ئارام and بیژن یوسفی},
title = {خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران},
booktitle = {همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران
%A نصیری, یعقوب
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A بایت گل, ئارام
%A بیژن یوسفی
%J همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور
%D 2011

[Download]