سومین همایش ملی آموزش , 2011-05-18

عنوان : ( بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , مریم فراست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان

کلمات کلیدی

, روش تدریس , ایفای نقش , تفحص گروهی , خود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024638,
author = {جعفری ثانی, حسین and فراست, مریم},
title = {بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان},
booktitle = {سومین همایش ملی آموزش},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش تدریس - ایفای نقش -تفحص گروهی -خود راهبری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان
%A جعفری ثانی, حسین
%A فراست, مریم
%J سومین همایش ملی آموزش
%D 2011

[Download]