پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2011-10-25

عنوان : ( آنالیز سیگنال های بارک هازون در ارزیابی غیر مخرب اندازه دانه و خواص مکانیکی ورق های فولادی )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , علیرضا صاحب علم , صادق قانعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه دانه یکی از مهمترین پارامترهای موثر بروی خواص مکانیکی قطعات فولادی می باشد. به طور معمول، برای بدست آوردن اندازه دانه از روش های مخرب استفاده می شود. روش جدید و نوین آنالیز سیگنال های بارک هازون (BN)به عنوان یک آزمون غیر مخرب قابلیت استفاده به صورت آنلاین و اتوماتیک در خطوط تولید در صنعت، را دارد. مشخصات این سیگنال ها به خواص فیزیکی مواد (خواص مغناطیسی)، که این خواص تحت تاثیر میکروساختار،اندازه دانه، ترکیب شیمیایی و تنش های پسماند هستند، وابسته اند. برای تولید نمونه ها با اندازه دانه های متفاوت ورق هایی از جنس فولاد کم کربن در دماهای مختلف آستنیته، و سپس با سرعت های متفاوت سرد شدند. تفاوت چگالی مرزدانه در نمونه ها با اندازه دانه های مختلف حرکات DW را تحت تاثیر می گذارد. در این پژوهش نتایج آنالیز سیگنال های BN بدست آمده از نمونه ها با اندازه دانه های مختلف، با نتایج اندازه گیری اندازه دانه با نرم افزار پردازش تصویر Clemex و نتایج بدست آمده از آزمون کشش مقایسه شد، که ارتباط خوبی بین این نتایج را نشان می دهد. به طور کلی شدت این سیگنال ها با کاهش اندازه دانه، افزایش پیدا می کند، که این به دلیل کاهش چگالی مرز دانه به عنوان قفل کننده های DW است.

کلمات کلیدی

, سیگنال بارک هازون, آزمون غیر مخرب , خواص مکانیکی, اندازه دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024651,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and صاحب علم, علیرضا and قانعی, صادق},
title = {آنالیز سیگنال های بارک هازون در ارزیابی غیر مخرب اندازه دانه و خواص مکانیکی ورق های فولادی},
booktitle = {پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سیگنال بارک هازون- آزمون غیر مخرب - خواص مکانیکی- اندازه دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز سیگنال های بارک هازون در ارزیابی غیر مخرب اندازه دانه و خواص مکانیکی ورق های فولادی
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A صاحب علم, علیرضا
%A قانعی, صادق
%J پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2011

[Download]