اولین همایش اقتصاد شهری ایران , 2011-11-23

عنوان : ( بررسی اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران )

نویسندگان: علی فیروززارع , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024652,
author = {فیروززارع, علی and قربانی, محمد},
title = {بررسی اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران},
booktitle = {اولین همایش اقتصاد شهری ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آلودگی هوا، رفاه اقتصادی، الگوسازی انتخاب، الگوی لاجیت متداخل، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران
%A فیروززارع, علی
%A قربانی, محمد
%J اولین همایش اقتصاد شهری ایران
%D 2011

[Download]