همایش ملی قشم و چشم انداز آینده , 2011-05-15

عنوان : ( مقایسه تطبیقی توانمندی ها و فعالیت های منطقه آزاد قشم و برخی مناطق آزاد جهان )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , راحله احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024683,
author = {زرقانی, سیدهادی and احمدی, راحله},
title = {مقایسه تطبیقی توانمندی ها و فعالیت های منطقه آزاد قشم و برخی مناطق آزاد جهان},
booktitle = {همایش ملی قشم و چشم انداز آینده},
year = {2011},
location = {قشم, ايران},
keywords = {مناطق آزاد . منطقه آزاد تجاری -صنعتی قشم. مقایسه تطبیقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تطبیقی توانمندی ها و فعالیت های منطقه آزاد قشم و برخی مناطق آزاد جهان
%A زرقانی, سیدهادی
%A احمدی, راحله
%J همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
%D 2011

[Download]