پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2011-10-07

عنوان : ( محاسبه دز موثر حاصل از پرتوزایی طبیعی در خاک با استفاده از کد MCNP )

نویسندگان: سمانه بابازاده طلوتی , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Effective dose delivered by photon emitted from natural radioactivity in soil was calculated in this work. Calculations have been done for the most common natural radionuclides in soil 238U، 232Th series and 40K. A ORNL human phantoms and the Monte Carlo transport code MCNP-4C were employed to calculate the energy deposited in all organs. The effective dose was calculated according to ICRP 74 recommendations.

کلمات کلیدی

, Soil, Natural radioactivity, Monte Carlo Code, Effective dose
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024704,
author = {بابازاده طلوتی, سمانه and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {محاسبه دز موثر حاصل از پرتوزایی طبیعی در خاک با استفاده از کد MCNP},
booktitle = {پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {Soil، Natural radioactivity، Monte Carlo Code، Effective dose},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه دز موثر حاصل از پرتوزایی طبیعی در خاک با استفاده از کد MCNP
%A بابازاده طلوتی, سمانه
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2011

[Download]