پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2011-10-07

عنوان : ( برآورد دز موثر در میدان های ناشناخته فوتون بااستفاده از دو دز سنج )

نویسندگان: ساره طیبی نژاد , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Given the increasing use of radiation in the development and protection of personnel, information on the rate is important to the body. Estimation the dose received by the unknown and high-risk environment in the body, to protect people, is essential.Thus, for beams of photons Thermoluminescent Dosimeter of TLD-700(Lif:Mg,Ti(7Li isotope)), one on the chest and behind of ORNL phantom is simulated. the best combination of reading dosimeters, the method of chi-square is calculated. Two dosimeters combination, the weighting methods based on the location and size has been investigated dosimeters reading. The best combination of dosimeters reading, the method of chi-square is calculated. weighting method based on the size of two dosimeters reading, gives a better result.In addition compared to previous reports, chi-square for the position dosimeter method weighting method, it has been better.

کلمات کلیدی

, dosimetery, thermoluminescent dosimeter, chi-square, effective dose, ORNL phantom
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024709,
author = {طیبی نژاد, ساره and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {برآورد دز موثر در میدان های ناشناخته فوتون بااستفاده از دو دز سنج},
booktitle = {پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {dosimetery; thermoluminescent dosimeter; chi-square; effective dose; ORNL phantom},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد دز موثر در میدان های ناشناخته فوتون بااستفاده از دو دز سنج
%A طیبی نژاد, ساره
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2011

[Download]