ششمِن کنگره ملی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای )

نویسندگان: حسین جلیلیان عاملی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر، پیشرفت قابل توجهی در زمبنه مواد ژئوسینتتیک و کاربردهایش صورت گرفته است. ژئوسینتتیک ها اکنون به عنوان بخشی از مواد اصلی به کار رفته در مهندسی عمران پذیرفته شده است و مانند دیگر مصالحی چون فولاد و بتن جایگاه خاصی پیدا کرده است. ژئوگریدها یکی از این مصالح بوده که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از مهندسین عمران قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش اجزای محدود و نرم افزار PLAXIS به بررسی نقش ژئوگرید در افزایش ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک ماسه‌ای پرداخته شده‌است. مدل ارائه شده در این تحقیق با نتایج بدست آمده ازمطالعات آزمایشگاهی مقایسه و صحت آن بررسی و بر اساس آن نیز کالیبره گردیده ‌است. پارامترهای نسبت ظرفیت باربری و نشست مجاز مبنای این مدل‌سازی می‌باشد که بر اساس آن‌ها مقدار بهینه طول، فاصله عمودی و همچنین تعداد لایه‌های ژئوگرید و رابطه آن‌ها با عرض پی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, اجزای محدود, نسبت ظرفیت باربری, نشست مجاز, ژئوگرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024723,
author = {جلیلیان عاملی, حسین and بلوری بزاز, جعفر},
title = {تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای},
booktitle = {ششمِن کنگره ملی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {اجزای محدود، نسبت ظرفیت باربری، نشست مجاز، ژئوگرید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای
%A جلیلیان عاملی, حسین
%A بلوری بزاز, جعفر
%J ششمِن کنگره ملی عمران
%D 2011

[Download]