دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , 2011-05-18

عنوان : ( تجارت آب مجازی برای محصولات عمده کشاورزی در ایران )

نویسندگان: حسین محمدی , آزاده تعالی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به اختصار راجع به اهمیت موضوع تجارت آب مجازی و روشهای مدلسازی آن بحث می گردد.

کلمات کلیدی

, آب مجازی, روش داده ستانده, حداکثر سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024739,
author = {محمدی, حسین and تعالی مقدم, آزاده},
title = {تجارت آب مجازی برای محصولات عمده کشاورزی در ایران},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {آب مجازی- روش داده ستانده- حداکثر سازی سود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجارت آب مجازی برای محصولات عمده کشاورزی در ایران
%A محمدی, حسین
%A تعالی مقدم, آزاده
%J دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
%D 2011

[Download]