دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , 2011-05-18

عنوان : ( ابزارهای اقتصادی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران )

نویسندگان: حسین محمدی , نازنین محمدرضازاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با توجه به بحران کمبود آب مخصوصا در زمینه کشاورزی یکسری ابزارهای اقتصادی که عمدتا بر کاهش تقاضای آب مبتنی می باشند مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, منابع آب زیرزمینی, ابزارهای اقتصادی, سهمیه, جواز, مالیات, مدیریت تقاضای آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024740,
author = {محمدی, حسین and محمدرضازاده بزاز, نازنین},
title = {ابزارهای اقتصادی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {منابع آب زیرزمینی-ابزارهای اقتصادی-سهمیه-جواز-مالیات-مدیریت تقاضای آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ابزارهای اقتصادی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران
%A محمدی, حسین
%A محمدرضازاده بزاز, نازنین
%J دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
%D 2011

[Download]