آغاز هزارة دوم شاهنامه , 2011-05-16

عنوان : ( مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا )

نویسندگان: مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا

کلمات کلیدی

, فردوسی, دقیقی, زبان‌شناسی نقش‌گرا, عوامل انسجام متنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024749,
author = {صالحی نیا, مریم and مهدوی, محمدجواد},
title = {مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا},
booktitle = {آغاز هزارة دوم شاهنامه},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فردوسی، دقیقی، زبان‌شناسی نقش‌گرا، عوامل انسجام متنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا
%A صالحی نیا, مریم
%A مهدوی, محمدجواد
%J آغاز هزارة دوم شاهنامه
%D 2011

[Download]