هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-25

عنوان : ( گزارش موردی دو مورد پرولاپس محفظه میانی کلوآک شترمرغ نر )

نویسندگان: مصطفی عراقی , محمدرضا امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه از آنجا که در طی چند سال اخیر، پرورش شترمرغ در ایران رو به گسترش بوده، مطالعات بسیاری در مورد پرورش و بیماری های آن صورت گرفته است؛ اما ﻤﺘأسفانه این مطالعات در موارد جراحی بسیار محدود می باشد. از جمله تفاوتهای شترمرغ با سایر پرندگان، وجود محفظه میانی کلوآک است که ادرار را تا زمان دفع نگهداری می کند. در برخی از موارد از قبیل سنگ های ادراری، مشکلات گوارشی، ضربه و ...، پرولاپس این ناحیه که به مسابه ی مثانه در سایر دام ها می باشد، ممکن است اتفاق بیفتد. مواد و روش کار در دو مورد از شترمرغ های نر یک ساله و دو ساله از گونه ی استرتیوکاملوس مزرعه ای 130 رأسی در اطراف مشهد، پرولاپس رخ داد. در مورد اول به دلیل تشخیص سریع، جراحی انجام شد. بیهوشی به صورت عمومی بوسیله داروهای زایلازین و کتامین صورت گرفت. برای تصحیح ضایعه پماد ﻨﺌوﻤﺎﻴﺴﻴﻥ جی و نخ بخیه ی ابریشم صفر استفاده شد. جهت پیشگیری از عفونت پس از عمل، اکسی تتراسیکلین 20% طولانی اثر به کار برده شد. در مورد دوم، به علت پرولاپس ناقص، تشخیص به موقع صورت نگرفته و دام به دلیل تجمع ادرار در محوطه بطنی به مدت حدودا\" 14 ساعت، بصورت ناگهانی تلف شده و کالبدگشایی دام این ضایعه را اثبات نمود. نتایج در مورد شترمرغ اول، یک هفته پس از انجام جراحی، بخیه ها کشیده شد و مشکل دام به کلی برطرف شده بود. با توجه به این موضوع، تشخیص به موقع و اصلاح ضایعه بوسیله جراحی می تواند به حفظ جان دام و کارایی آن کمک کند. نتیجه گیری پس از بررسی های انجام شده درمورد اتیولوژی ضایعه ایجاد شده، محتمل ترین تشخیص، ضربه ی شدید سایر شترمرغ ها به محوطه ی بطنی در اثر درگیری دامها با یکدیگر می باشد.

کلمات کلیدی

, پرولاپس, شترمرغ , کلوآک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024760,
author = {عراقی, مصطفی and امامی, محمدرضا},
title = {گزارش موردی دو مورد پرولاپس محفظه میانی کلوآک شترمرغ نر},
booktitle = {هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرولاپس، شترمرغ ، کلوآک،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش موردی دو مورد پرولاپس محفظه میانی کلوآک شترمرغ نر
%A عراقی, مصطفی
%A امامی, محمدرضا
%J هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]