ششمین کنگره ملی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( بررسی رفتار لرزه ای میراگر های کنترل غیر فعال با دیافراکم محصور شده )

نویسندگان: علیرضا فلاح , سروش سهرابیان , عباس کرم الدین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پانل های برشی تاثیر زیادی در رفتار سازه ها در برابر زلزله دارند. این میراگرها بدلیل ایجاد مقاومت در زلزله های خفیف و استهلاک انرژی در زلزله های قوی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی رفتار پانل های برشی محصور شده تحت اثر بارهای رفت و برگشتی پرداخته شده است. به منظور جلوگیری از کمانش خارج از صفحه پانل برشی و بهبود رفتار ان در برابر زلزله از سخت کننده های طولی و عرضی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند با انتخاب مناسب ضخامت پانل و نحوه چیرمان سخت کننده ها می توان به استهلاک انرژی بالایی دست یافت.

کلمات کلیدی

, کنترل غیر فعال , پانل برشی , میراکر , استهلاک انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024790,
author = {علیرضا فلاح and سروش سهرابیان and کرم الدین, عباس},
title = {بررسی رفتار لرزه ای میراگر های کنترل غیر فعال با دیافراکم محصور شده},
booktitle = {ششمین کنگره ملی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {کنترل غیر فعال ، پانل برشی ، میراکر ، استهلاک انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار لرزه ای میراگر های کنترل غیر فعال با دیافراکم محصور شده
%A علیرضا فلاح
%A سروش سهرابیان
%A کرم الدین, عباس
%J ششمین کنگره ملی عمران
%D 2011

[Download]